Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

  • Artur Gębicz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia (UCHWAŁA NR 3 WZC z dnia 24.06.2021 r.)

  • Dariusz Kozłowski - Członek Zarządu Stowarzyszenia (UCHWAŁA NR 4 WZC z dnia 24.06.2021 r.)

  • Artur Miętus - Członek Zarządu Stowarzyszenia (UCHWAŁA NR 5 WZC z dnia 24.06.2021 r.)


Komisja Rewizyjna:

  • Stanisław Fecko - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (UCHWAŁA NR 6 WZC z dnia 24.06.2021 r.)

  • Andrzej Esmund - Członek Komisji Rewizyjnej (UCHWAŁA NR 7 WZC z dnia 24.06.2021 r.)

  • Ireneusz Jabłoński - Członek Komisji Rewizyjnej (UCHWAŁA NR 8 WZC z dnia 24.06.2021 r.)