Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Zostań Członkiem Stowarzyszenia:

Pobierz, wypełnij i prześlij deklarację członkowską :


Składka roczna: 100 zł

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia : 47 1090 1694 0000 0001 3020 6587

Tytuł przelewu : Składka członkowska, rok YYYY – imię i i nazwisko


W sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia prosimy o kontakt:

acfepolska@gmail.com


Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Ul. Sienna 93 lok. 35

00-815 Warszawa

NIP: 527 272 53 75

REGON 147263079